Winkelmandje Homepage

Privacy Statement

Zeilschool Midden Nederland heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij Uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de Watersport Nederland portal met persoonlijke informatie omgaan. De Watersport Nederland portal bestaat uit de volgende websites: www.zmn.nl, www.zeilschool.nl,  en www.kajuitjacht.nl.

Alle gegevens die door Zeilschool Midden Nederland worden verzameld, zullen vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden verhuurd of verkocht. De informatie die u aan Zeilschool Midden Nederland geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Zeilschool Midden Nederland is: het registreren van transactiegegevens voor de levering van watersport gerelateerde producten en diensten door Leveranciers en het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers. Uw persoonsgegevens worden voor die doeleinden verstrekt aan de Leveranciers van de door u bestelde producten en of diensten. Indien u er geen prijs op stelt informatie te ontvangen, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar cris@zmn.nl.

Zeilschool Midden Nederland kan besluiten bepaalde gegevens te bewaren en verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke plicht of voor de bescherming van de rechten van Zeilschool Midden Nederland of derden.

Onze sites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze sites bevatten links naar andere sites en ingeframede sites van partners die niet tot de Zeilschool Midden Nederland portal behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Zeilschool Midden Nederland kan het gebeuren dat een of meer onderdelen of activa van Zeilschool Midden Nederland worden overgedragen aan een derde. In dat geval kunnen ook uw gegevens worden overgedragen aan die derde.

U heeft het recht op inzage en correctie van uw gegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, of indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u ons bereiken op cris@zmn.nl.

Zeilschool Midden Nederland behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Zeilschool Midden Nederland adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.